Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
Grupy w przedszkolu:

I  grupa - dzieci 3-letnie - Krasnoludki
II  grupa - dzieci 4-5 letnie - Kubusie
III  grupa - dzieci 5-6 letnie - Smerfy

 

Dzieci w naszym przedszkolu poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach rozwijają się wszechstronnie i harmonijnie. Przedszkole zapewnia opiekę logopedyczną. Duży nacisk kładzie się na edukację teatralną, dlatego dwa razy w miesiącu do przedszkola zapraszane są zespoły teatralne z całej Polski.

„Większości tego wszystkiego, co jest mi potrzebne, aby wiedzieć jak żyć,
co robić i jak się zachowywać nauczyłem się w przedszkolu.
Mądrości życiowej nie znalazłem na szczytach uniwersytetu, lecz w piaskownicy”
R. Fulgha


 

czytaj więcej

Wizja przedszkola:
  • przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój;
  • oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności;
  • przedszkole zaspokaja potrzeby edukacyjne wszystkich dzieci;
  • przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa, troszczy się o zdrowie psychiczne i fizyczne;
  • sprawne zarządzanie i kierowanie placówką, kompetencje i kwalifikacje pracowników;
  • wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne;
  • dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych, znajdują pomoc dzięki dobrej współpracy dyrektora z instytucjami społecznymi.
Misja przedszkola:
Mówi się, że „nie mamy wpływu na kierunek wiatru, lecz możemy tak ustawić żagle, aby łapać go jak najwięcej”
  • przygotowanie dziecka do kreatywnego i twórczego działania;
  • przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami;
  • wyposażenie dziecka w umiejętności i wiedzę potrzebną do dalszego etapu kształcenia;

Celem rozwoju naszej placówki  uwzględniając jej możliwości i zasoby to tworzenie przedszkola twórczego, otwartego  i przyjaznego  zarówno dla dzieci jak  i ich rodziców. Aby absolwent naszego przedszkola opuszczając placówkę  był samodzielny, potrafił nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radził sobie w sytuacjach trudnych, potrafił wyrażać swoje potrzeby. Był wyposażony w umiejętności i kompetencje związane z osiąganiem dojrzałości szkolnej.
Trochę historii:
"Bajka" przedszkole nr 2 powstało we wrześniu 1950 r., a usytuowane jest w dzielnicy Stara Rumia. 

Było to przedszkole jednooddziałowe mieszczące się na parterze budynku. Piętro zamieszkiwali lokatorzy. Z upływem czasu zaadaptowano następne pomieszczenie, utworzono druga grupę. 

Było to przedszkole dysponujące trzydziestoma miejscami. W wyniku przeprowadzonego remontu w 1978 roku uzyskano dodatkowe miejsca, co pozwoliło utworzyć trzecią grupę. 
AKTUALNOŚCI:
3 kwietnia 2023 "NIEBIESKI MARSZ PRZEDSZKOLAKÓW" SZANOWNI RODZICE!!! Kwiecień to Światowy Miesiąc Świadomości Autyzmu. Z tej okazji przedszkoled więcej 21 marca 2023 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 21marca (wtorek) odbędzie się "Pożegnanie zimy i powitanie wiosny". Prosimy, aby w tym więcej 7 marca 2023 "WIOSENNA SESJA FOTOGRAFICZNA" 7 marca 2023r.(wtorek) o godz.9.00 w naszym przedszkolu odbędzie się "sesja zdjęciowa" Rodzice więcej
65 lat Rumi