Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
I grupa "Krasnoludki"

To najmłodsza grupa w przedszkolu, liczy 27 dzieci.
Pracujemy w oparciu o program „Moje przedszkole” Czesława Cyrańskiego i Małgorzaty Kwaśniewskiej. Jest to grupa mieszana (3-4 latki), młodsze dzieci niesamowicie szybko rozwijają swoje umiejętności, starsze uczą się wrażliwości i tolerancji. Dzieci zachowują się jak duża rodzinka, są do siebie przywiązane i doskonale sobie radzą. Bardzo chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych i rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Dzieci dużo ryzują, malują wyklejają , a starsze uczą się prawidłowego posługiwania się nożyczkami. Poznają wiele wierszy, bajek oraz baśni, których uwielbiają słuchać. Gdy tylko pozwala nam na to pogoda wychodzimy na spacery i wycieczki poznając najbliższe otoczenie. Wychodzimy również do ogródka przedszkolnego. Każde dziecko obchodzi w przedszkolu swoje urodziny, a od koleżanek o kolegów otrzymuje upominek. Ponadto dzieci uczą się zasad Dobrego Przedszkolaka.

Grupą opiekują się:

Adela Łuczak – dyrektor - nauczyciel dyplomowany
Iwona Alasińska – nauczyciel dyplomowany
Danuta Kołodziejczak – pomoc nauczyciela
Wiesława Wenta – woźna oddziałowa.


II grupa "Kubusie"

Grupa II liczy 28 dzieci 4- letnich.
Realizowany jest program „Nasze Przedszkole” oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Wspierany jest książkami „Czterolatek Bawię się i uczę” oraz kartami pracy. Podstawowym naszym celem jest wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności i wiadomości. Dostosowujemy nasze działania do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków. Zapewniamy warunki umożliwiające indywidualne tempo rozwoju. Kształtujemy pozytywne nastawienie do świata. Zapewniamy serdeczną i przyjazną atmosferę. Realizacja zadań edukacyjnych odbywa się w różnych sferach aktywności dziecka (działania zespołowe i praca indywidualna). Odbywają się zabawy swobodne i zorganizowane w Sali i w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci poznają najbliższe otoczenie poprzez wyjścia poza teren przedszkola na spacery i wycieczki. W codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi stosujemy różnorodne metody i formy pracy rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości. Do nich należą nowatorskie metody : Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy metody twórczej R. Labana, ruchu rozwijającego W. Sherbone, zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność oraz dramę. W wyniku tych metod mamy na celu ukształtować człowieka aktywnego, myślącego i prawidłowo funkcjonującego w życiu społecznym.

Dziećmi opiekują się:
Anna Radtke – nauczyciel kontraktowy
Alicja Wysiecka – nauczyciel dyplomowany
Krystyna Kaźmierczak – woźna oddziałowaIII grupa "Smerfy"

W roku szkolnym 2016/17 grupa III SMERFY liczy 25 dzieci. Dzieci 6-letnie korzystają z podręczników „Szkoła Sześciolatka”, a dzieci 5-letnie ze „Szkoły Pięciolatka”. Całościowy rozwój dzieci i jego edukację wspomagamy programem pt. „Moje Przedszkole” Cz. Cerańskiego i M. Kwaśniewskiej. W tym roku szkolnym realizujemy roczny plan „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zaprosiliśmy do placówki znanych sportowców – medalistów karate w celu propagowania dyscyplin sportowych. Dzieci wzięły udział w imprezie rekreacyjno–sportowej pod hasłem „Olimpiada Kubusia Puchatka”, gdzie integrowały się z młodzieżą gimnazjalną. Odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt.: „Mamo, tato, ćwiczymy razem” wg W. Sherborn. Wspieramy działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności. Dzieci bardzo chętnie lubią wyrażać swoje przeżycia, zaobserwowane zjawiska za pomocą różnej ekspresji plastycznej. Bardzo chętnie biorą udział w zajęciach tanecznych, gdzie nabierają umiejętność estetycznego poruszania się przy muzyce, uczą się kroków i figur tanecznych oraz prostych tańców. Na terenie przedszkola dwa razy w miesiącu dzieci uczestniczą w przedstawieniach teatralnych i kukiełkowych przygotowanych przez zawodowych aktorów. Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci. Umożliwiamy udział w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.

Dziećmi opiekują się:
Hanna Dudek – nauczyciel dyplomowany
Izabella Macholl – nauczyciel dyplomowany
Wanda Rompa – woźna oddziałowa
AKTUALNOŚCI:
28 września 2017 Wycieczka do Karwieńskich Błot Dnia 28 września (czwartek) odbędzie się wycieczka do Karwieńskich Błot. Wspólnie z dziećmi więcej 20 września 2017 Dzień Przedszkolaka UWAGA RODZICE DZIECI Z GRUPY III "SMERFY" DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA Dnia 20 września 2017 więcej 13 września 2017 Zebranie z rodzicami W dniu 13 września 2017 (środa) o godz 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających więcej