Witajcie w naszej Bajce! Rumia - Naturalnie Pomysłowa
PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJKA"
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
Zadzwoń do nas! 58 671 04 48 Napisz do nas! bajka@bajkarumia.pl
Rada Rodziców ufundowała spektakl teatralny, który będzie można obejrzeć w domu z rodziną. Prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać filmu. Miłej zabawy.
Obejrzyj spektakl - Legendy znad morza Miłej zabawy!!!
Informacje dotyczące nieobecności dziecka w danym dniu prosimy kierować na adres: intendent@bajkarumia.pl

Opłaty za przedszkole

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021
Opłaty za przedszkole ustalane są na podstawie Uchwały  NR V/88/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r.
    & 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miejską Rumia zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.
    & 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w & 1, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
       2. Opłata, o której mowa w ust.1 obejmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł dziennie.

Z kwoty wpłacanej na Radę Rodzicow opłacane są zajęcia, w których biorą udział wszystkie dzieci:
 • warsztaty muzyczne;
 • teatrzyki (2 razy w miesiącu);
 • imprezy okolicznościowe;
 • uroczystości przedszkolne,
 • wycieczki,
Rodzice otrzymują z odpowiednim wyprzedzeniem pisemną informację umieszczaną na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola, oraz na stronie internetowej w zakładce WAŻNE WYDARZENIA..

Plan dnia
 • 08:00 - 13:00 - Realizacja podstawy programowej. Organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych zgodnie planem pracy na dany miesiąc. Wycieczki, uroczystości okolicznościowe.
 • 08.20 - 08.45   Śniadanie
 • 11:30 - Obiad.
 • 12:00 - 13.00 - Odpoczynek
 • 14:10 - Podwieczorek.
 • 14:10 - 17:00 - działania wynikające z pracy indywidualnej i diagnozy pedagogicznej. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

GR. I  KRASNOLUDKI
RELIGIA - CZWARTEK GODZ. 9.30-10.00
WARSZTATY MUZYCZNE - ŚRODA  GODZ. 8.30

GRUPA II  KUBUSIE
RELIGIA - WTOREK GODZ. 12.30 - 13.00 I CZWARTEK GODZ. 9.30 - 10.00
JĘZYK ANGIELSKI ODBYWA SIĘ W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WARSZTATY MUZYCZNE - ŚRODA GODZ. 9.00-9.30

GRUPA III  SMERFY
RELIGIA - WTORK GODZ. 13.00-13.30 I CZWARTEK GODZ. 10.00 - 10.30
JĘZYK ANGIELSKI ODBYWA SIĘ W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WARSZTATY MUZYCZNE - ŚRODA GODZ. 9.30 - 10.00

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ DLA WSZYTKICH GRUP ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 08.30 - 13.00,  WTOREK OD GODZ.08.30 - 13.00 I CZWARTEK OD GODZ. 08.30 - 10.30.


Godziny otwarcia:

Przedszkole realizuje bezpłatną podstawę programową  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. Termin przerwy urlopowej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. W roku szkolnym 2021/2021 przedszkole będzie nieczynne w  miesiącu LIPCU.
AKTUALNOŚCI:
15 kwietnia 2021 SZANOWNI RODZICE! Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości 14 kwietnia przez Ministra Zdrowia przedszkole więcej 7 kwietnia 2021 WAŻNE DLA RODZICÓW - ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE!!! W sprawie odpłatności za przedszkole w miesiącu kwietniu prosimy rodziców o kontakt z intendentką więcej 29 marca 2021 COVID-19                               więcej
65 lat Rumi